Kitten im Ausland

Mellow, weiblich, Dubai

Mellow, weiblich, Dubai

Sally, weiblich, Rumänien

Sally, weiblich, Rumänien

Jamila, weiblich, Rumänien

Jamila, weiblich, Rumänien

Dany, männlich, Rumänien

Dany, männlich, Rumänien

Pink, weiblich, Dubai

Pink, weiblich, Dubai

Twix, männlich, Dubai

Twix, männlich, Dubai

Tiger, männlich, Dubai

Tiger, männlich, Dubai